Ai đủ điều kiện tham gia PRIME UNI?

Maeen Updated by Maeen

Nếu bạn là sinh viên bậc Cử nhân hoặc Thạc sĩ quốc tế ở Đức dưới 30 tuổi, bạn sẽ đủ điều kiện tham gia PRIME UNI.

Mẹo: Sinh viên ngôn ngữ và Studienkolleg đủ điều kiện đăng ký PRIME PRE. Tìm hiểu thêm về PRIME PRE TẠI ĐÂY.

How did we do?

Nên chọn bảo hiểm y tế nào?

Làm cách nào tôi có thể kích hoạt tài khoản PRIME của mình?

Contact